Jaunumi

RB Investments ir Baltijas valstīs viens no lielākajiem uzņēmumiem korporatīvo konsultāciju un finanšu nozarē.

Latvija jaunākajā Doing Business pētījumā pakāpusies līdz 14.vietai 24.10.2016

Jaunākajā Pasaules Bankas Doing Business 2017 pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota 14.vietā, kas ir vēsturiski augstākais sniegums (par 3 vietām augstāk nekā iepriekšējā gadā, informē Ekonomikas ministrijā. 


Jaunākais pārskats vēsta, ka, izmantojot salīdzināmu metodoloģiju, Latvijas rādītājs no 79,14 punktiem Doing Bussiness 2016 reitingā pieaudzis līdz 80,61 punktiem Doing Business 2017 reitingā. Tas nozīmē, ka, atbilstoši Doing Business indikatoriem, Latvija uzlabojusi uzņēmējdarbības regulējumu, lēnām tuvinoties pasaules labākās prakses piemēriem, stāsta Pasaules Bankas ekonomisks Maciejs Drozds (Maciej Drozd).

Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija ieņem 6.vietu ES dalībvalstu vidū, novērtējumā piekāpjoties Dānijai, Apvienotajai Karalistei, Zviedrijai, Igaunijai un Somijai.


 
Pasaules Banka ir novērtējusi šādas Latvijas īstenotās reformas: elektrības pieslēguma rādītājā kāpums no 65.vietas uz 42.vietu – atzinīgi vērtēta ieviestā sistēma, kad uzņēmējs, vienojoties ar sistēmas operatoru, pieslēguma ierīkošanu var apmaksāt ar atlikto maksājumu.

Būvniecības rādītājā kāpums no 30.vietas uz 23.vietu – Pasaules banka atzinīgi novērtējusi ieviestās reformas, kas saistītas ar būvuzraudzības kontroles uzlabošanu. Būvniecības saskaņošanas procedūru ilgums ir joprojām lielākais izaicinājums, pie kā jāturpina darbs.

Kredītreģistra rādītājā (kāpums no 19.vietas uz 7.vietu) –  privāto kredītbiroju segums pieaudzis no 30% līdz 63,2 %, kas ir panākts pateicoties praktiski ieviestajam Kredītbiroju likumam un līdz ar to ieviesto kredītbiroju uzraudzības modeli, tādējādi nodrošinot nepieciešamos priekšnosacījumus efektīvākai kredītinformācijas pieejamībai un kredītriska pārvaldībai Latvijā.

Nodokļu samaksas rādītājā kāpums no 27. vietas uz 15. vietu. Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas uzlabojumu rezultātā grāmatvedības vešanai un ar kapitāla ienākuma un darba algu saistīto nodokļu deklarēšanai un nomaksai nepieciešamais laiks ir samazinājies no 193 stundām līdz 168 stundām gadā. Jāatzīmē, ka Igaunija šajā rādītājā joprojām ir lielu soli priekšā, kur šādām procedūrām nepieciešamas vien 84 stundas gadā.


 
Latvijai ievērojams rādītāja kāpums lielākajā daļā jomu: uzņēmējdarbības uzsākšanā (+5 vietas), būvniecības atļauju saņemšanā (+7 vietas), elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanā (+23 vietas), kredītu reģistra jomā (+12 vietas), investoru tiesību aizsardzībā (+7 vietas), nodokļu maksāšanas jomā (+12), līgumsaistību izpildē (+2 vietas).


 
Nemainīga pozīcija saglabāta nekustamā īpašuma reģistrācijas jomā, savukārt rādītājs ir krities pārrobežu tirdzniecības jomā (-3 vietas) un maksātnespējas jautājumu risināšanā (- 1 vieta), kas skaidrojams ar citās valstīs aktīvi īstenotajām reformām laikā, kad Latvijā nav konstatētas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības atvieglošanai. 

www.db.lv

visas ziņas