Jaunumi

RB Investments ir Baltijas valstīs viens no lielākajiem uzņēmumiem korporatīvo konsultāciju un finanšu nozarē.

VARAM aicina iesniegt projektu idejas Igaunijas-Latvijas programmas projektu konkursā 23.02.2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina iesniegt sadarbības projektu idejas Interreg V-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam* projektu konkursā. Šajā konkursā pieejamais  finansējums - līdz 18 milj. eiro.


Projektu idejas aicinām iesniegt kādā no programmas prioritātēm – aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide, tīra un augstvērtīga dzīves vide, integrēts darba tirgus.

Finansējumam var pieteikties no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes:

  • valsts budžeta iestādes, piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras; 
  • no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes, piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas; 
  • pašvaldības un to izveidotās iestādes; 
  • pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības; 
  • biedrības un nodibinājumi; 
  • privātie uzņēmumi.

Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Latvijas un Igaunijas. Tās aicinām iesniegt līdz 2016. gada 22. aprīlim programmas Apvienotajā sekretariātā. 

Informāciju par programmu, atbalstāmajām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kā arī programmas Apvienoto sekretariātu, var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu.

Papildus norādām, ka 2016. gada 31. martā Rūjienā notiks informatīvs pasākums par jaunajiem atbalsta virzieniem un nosacījumiem. Tajā būs iespēja satikt arī potenciālos sadarbības partnerus un saņemt konsultācijas. Sīkāka informācija par pasākumu tiks publicēta programmas mājaslapā un Facebook lapā Estonia-Latvia Programme.

Papildus informāciju par projekta konkursu var saņemt, zvanot Vinetai Šnorei pa tālruņa numuru 29274310 vai rakstot e-pastu uz vineta.snore@estlat.eu.

*Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošajos reģionos. Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic VARAM. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais ERAF finansējums programmai sastāda 38 miljonus eiro. Igaunijas-Latvijas programma ir turpinājums 2007. - 2013. gadu periodā īstenotajai pārrobežu sadarbības programmai.  

www.varam.gov.lv
visas ziņas