Jaunumi

RB Investments ir Baltijas valstīs viens no lielākajiem uzņēmumiem korporatīvo konsultāciju un finanšu nozarē.

Rīgā ar panākumiem noslēdzies starptautiskais elektroniskajai komercijai veltītais forums „eCom21” 13.11.2014

Šodien Rī gā darbu beidz n ozīmīgākā Austrumeiropā notiekošā elektroniskās komercijas konference „eCom21”. Forums bija veltīts vienam no aktuālākajiem tiešsaistes biznesa virzieniem – elektroniskajai naudai.

Konferences rīkotāja jau tradicionāli bija Rietumu Banka.

Šī gada „eCom21” forums bija jau trešā tematiskā konference, ko Latvijas galvaspilsētā organizēja Rietumu Banka. Šogad pasākumu apmeklēja ap 450 viesu no Baltijas, Centrālās, Austrum- un Rietumeiropas, NVS, Āzijas un citiem pasaules reģioniem. Kopumā tika pārstāvētas vairāk nekā 30 valstis.

Diskusiju un plenārsēžu laikā dalībnieki apsprieda elektroniskās naudas ieviešanas un izmantošanas konceptuālos aspektus, to perspektīvas, šī jaunā valūtas veida mijiedarbību ar citiem maksāšanas līdzekļiem, elektronisko maku izmantošanu, maksājumu evolūciju, izmantojot elektronisko naudu, un plastikāta karšu izmantošanu tās glabāšanai; maksājumu perspektīvas, izmantojot viedtālruņus. Tika spriests arī par aktuālajām likumdošanas, uzraudzības un kontroles tendencēm elektroniskās naudas jomā, virtuālo norēķinu tehnoloģiskajiem aspektiem un drošības jautājumiem.

„eCom21” viesi uzsvēra elektroniskās naudas arvien nozīmīgāko lomu tiešsaistes darījumos un tās lielo potenciālu. Īpaši tika runāts par to, cik nepieciešama ir sadarbība ar valstu regulatoriem, uzraugot šo strauji augošo biznesu.

Piemēram, uzņēmuma „Transact Pro” pārstāvis Andrejs Bosko savā runā pievērsa uzmanību tam, cik svarīgi elektroniskās naudas emitentiem ir pareizi novērtēt riskus amti-money laudering sfērā. „Emitenta darba panākumi daudzējādā ziņā ir atkarīgi no viņa paša, no tā, kā viņš nodrošina organizācijas caurskatāmību, kā informē par savu darbību. Biznesam ir svarīgi, kā uzņēmumu novērtē partneri, cik labi viņi izprot tās struktūru un darba principus. Ilglaicīga efektīva darbība nav iespējama bez prasmīga risku izvērtējuma.”

Bosko kungs teica, ka elektroniskās komercijas regulēšana turpinās attīstīties un ka ir svarīgi, lai uzņēmēji savā darbībā ņemtu vērā šīs jomas jaunās tendences.

Arī auditorkompānijas „PwC” vecākā juriste Jana Orlova savā runā stāstīja par tiešsaistes biznesa un elektroniskās naudas sfēras arvien stingrākas regulēšanas tendencēm. Viņa teica, ka 2016. gadā stāsies spēkā kopējie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas atskaišu standarti, kas paredz padziļinātu informācijas apmaiņu starp dažādu valstu finanšu iestādēm un valsts struktūrām.

Savukārt Māris Sperga, Lattelecom Technology Datu centru biznesa attīstības nodaļas vadītājs, uzsvēra: "Aizvien vairāk uzņēmumi no tradicionālās tirdzniecības pāriet uz e-komerciju. Lai garantētu šo darījumu drošību, jābūt infrastruktūras drošības garantijām atbilstoši PCI/ DSS sertifikācijas prasībām. Ņemot vērā šo tendenci un darījumu skaita pieaugumu, Lattelecomdatu centrs DATTUM, kas jau saņēmis TIERIII drošības līmeņa sertifikāciju, 2015.gada sākumā saņems arī PCI/DSS sertifikāciju. Šī sertifikāta prasības izstrādājušas maksājumu karšu sistēmas VISA un MASTERCARD, un tas apliecinās, ka datu centrs atbilst visām e-komercijas un finanšu institūciju prasībām attiecībā uz finanšu transakciju apstrādi un uzglabāšanu.

Prognozējams, ka tuvākajos 5 gados aizvien būtiskāku lomu paralēli tradicionālajām valūtām spēlēs kriptovalūtas. To attīstību lielā mērā ietekmēs tas, kā tiks noteikta kriptovalūtas reālā vērtība. Ir daudz aktuālu jautājumu, tai skaitā - pie kā šī valūta ir piesaistīta, kā normatīvos aktos noteikt atbildību par šādiem anonīmiem darījumiem, kur nevar izsekot to izcelsmi, kas rada bažas par kriptovalūtas nelikumīgu izmantošanu. Līdz ar to vēl vairāk saasinās jautājums par šo transakciju uzraudzību, datu drošību un likumības nodrošināšanu."

Konferencē ar ziņojumiem un runām uzstājās nozares vadošie profesionāļi, maksājumu sistēmu, valstu regulatoru, lielāko auditorkompāniju pārstāvji, juristi, IT un citu jomu speciālisti. Viņu vidū bija „MasterCard”, „Visa”, „Bitcoin Foundation”, „ECommPay”, „China UnionPay”, „Яндекс.Деньги”, „Деньги.Mail.ru”, „QIWI”, „Payonline”, „DEAC”, „RBK Money” pārstāvji, centrālo banku un „lielā četrinieka” valstu regulatoru, auditorkompāniju vadošie speciālisti, Krievijas asociācijas „Электронные деньги” pārstāvji un citi.

Konference „eCom21” notika Rīgā 13. un 14. novembrī. Foruma ģenerālpartneris bija starptautiskais maksājumu risinājumu uzņēmums „ECommPay”. Stratēģiskais partneris − Latvijā pirmais licencētais elektroniskās naudas emitents „Transact Pro”.

http://www.rietumu.lv/press?OpenDocument&nid=45ADBA9A31712B8AC2257D9000558939&sub=0

visas ziņas