Jaunumi

RB Investments ir Baltijas valstīs viens no lielākajiem uzņēmumiem korporatīvo konsultāciju un finanšu nozarē.

Paplašinātas iespējas iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā 08.01.2014

No šī gada janvāra ir stājušies spēkā grozījumi Latvijas Imigrācijas likumā, kas paplašina iespējas saņemt uzturēšanās atļauju ārvalstu investoriem.

Pozitīvās izmaiņas skar tajā skaitā investorus, kuri saņem uzturēšanās atļaujas, pamatojoties uz ieguldījumiem Latvijas komercbankas subordinētajā kapitālā. Likuma līdzšinējā redakcija paredzēja divus šādu ieguldījumu variantus − subordinēto aizdevumu un bankas subordinēto obligāciju iegādi, taču no 2014. gada 1. janvāra par pamatu uzturēšanās atļaujas saņemšanai var būt jebkura veida subordinētās saistības ar banku − tostarp vērtspapīri utt. Investīciju termiņš paliek nemainīgs − 5 gadi, minimālā summa − 280 000 eiro vai tās ekvivalents citā valūtā.

Pēc Rietumu Bankas Padomes locekļa Aleksandra Gafina domām, šie grozījumi normatīvajos aktos sniedz potenciālajiem investoriem lielākas iespējas instrumentu izvēlē saviem ieguldījumiem. „Zināms, ka Rietumu Banka ir līderis pēc piesaistīto subordinēto aizdevumu apjoma, galvenokārt no Krievijas pilsoņu puses, kuri saņem uzturēšanās atļaujas Latvijā. Šogad mēs saviem klientiem papildus piedāvājam arī iespēju iegādāties privileģētās akcijas, kuru paredzamā peļņa piecu gadu perspektīvā var pārsniegt 20%; kā arī šīs investīcijas varēs kalpot par pamatu uzturēšanās atļaujas saņemšanai,” uzsver Gafina kungs.

Uz doto brīdi ar Rietumu Bankas palīdzību uzturēšanās atļauju Latvijā ir saņēmuši ap 800 investoru un viņu ģimeņu locekļu, galvenokārt no Krievijas un citām NVS valstīm.

Ir paplašinātas arī iespējas uzturēšanās atļaujas saņemšanai, iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. No šī gada nekustamo īpašumu šādā nolūkā var iegādāties ne tikai no privātpersonām un Latvijas uzņēmumiem, bet arī no juridiskām personām, kas ir reģistrētas Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

Ir izdarītas izmaiņas arī nekustamo īpašumu vērtības noteikšanas niansēs − ja kadastrālā vērtība ir zemāka par likumā paredzēto vērtību uzturēšanās atļaujas saņemšanai, tad nepieciešams nekustamā īpašuma novērtējums par summu, kas nav mazāka par likumā noteikto darījuma summu. Minimālā nepieciešamā investīciju summa: iegādājoties nekustamo īpašumu Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā un republikas pilsētās − 142 300 eiro, citās vietās − 71 150 eiro.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz ieguldījumu Latvijas kapitālsabiedrībā, tiek saglabātie abi līdzšinējie varianti. Pirmajā variantā (ne mazāk kā 35 000 eiro ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā) kapitālsabiedrībai turpmāk būs gadā jāsamaksā nodokļos ne mazāk kā 40 000 eiro; darbinieku skaitam jābūt mazākam par 50, bet gada apgrozījumam vai gada bilancei jābūt ne lielākai par 10 000 000 eiro. Veicot ieguldījumu vienas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ne vairāk kā trīs ārzemnieki.

Otrajā variantā (ne mazāk kā 150 000 eiro ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā) kapitālsabiedrības darbinieku skaitam jābūt lielākam par 50, bet gada apgrozījumam vai gada bilancei jābūt lielākai par 10 000 000 eiro.

Ir pieņemti arī vairāki mazāk nozīmīgi grozījumi, kas skar uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūru un tai sekojošo reģistrāciju.

http://www.rietumu.lv/press?OpenDocument&nid=4A059A67B859CF39C2257C5B00384FFD&sub=0

visas ziņas